ACTIVITEITEN: FISCALE PRODUCTEN. Wat met uw pensioen ?!?

 

 1/ Beschrijving van het Belgisch pensioenstelsel - het stelsel van de "3 pijlers" (bron socialsecurity.be)

Kort samengevat bestaat er in België een regeling voor het wettelijk pensioen, maar er zijn ook aanvullende pensioenen. Men spreekt vaak over het stelsel van de 3 pijlers.

 1. De eerste pijler is die van het wettelijk pensioen. Dit pensioen, georganiseerd door de overheid, bevat 2 aparte regelingen: de regeling voor werknemers en die voor zelfstandigen. Voor de vastbenoemde personeelsleden van de overheidsdiensten geldt een bijzonder stelsel.
 2. De tweede pijler bestaat uit de groepsverzekeringen en pensioenfondsen, vastgelegd per bedrijf of waarover wordt onderhandeld in een paritair comité per sector. Deze 2de pijler wordt door middel van lagere belastingen en sociale bijdragen aangemoedigd. Van de huidige gepensioneerden geniet 35% van een pensioen van de 2de pijler. In de toekomst zal dat percentage tussen 50 en 70% liggen.
 3. De derde pijler bestaat uit het individueel sparen (pensioensparen, levensverzekering, …). Door fiscale stimulansen moedigt de Regering deze manier van sparen aan.

De eerste pijler is een repartitiestelsel: de bijdragen van de huidige actieve bevolking financieren de huidige pensioenen. De aanvullende pensioenen berusten op een kapitalisatiestelsel: de bijdragen worden gereserveerd voor de financiering van de toekomstige pensioenen.

Vanuit macro-economisch standpunt lijkt een gemengd stelsel van repartitie / kapitalisatie nodig. Zodoende kan het risico worden gespreid: een kapitalisatiestelsel voor de pensioenen brengt inderdaad een financieel risico met zich mee terwijl een repartitiestelsel een demografisch risico heeft.

2/ De pensioenkloof ... Stop niet met genieten als u op pensioens gaat !

Als het pensioen gelijk staat aan genieten van het leven, reizen, tijd maken voor zichzelf … dan betekent dat ook financiële onafhankelijkheid. Nochtans ligt het wettelijke pensioen veel lager dan uw inkomen als loontrekkende of zelfstandige.Wacht niet langer om een pensioen te bouwen op uw maat, op uw tempo en volgens uw mogelijkheden.Om uw droompensioen op te bouwen, stellen wij u talrijke oplossingen voor met hoge rendementen en een gunstige fiscaliteit, en dit voor zowel de tweede, als de derde pijler!

3/ Overzicht van de oplossingen :

Tweede pijler : aanvullend pensioen via de beroepsactiviteit
Oplossingen voor uw bovenwettelijk pensioen via beroepsactiviteit verschillen naargelang u zelfstandige met of zonder vennootschap bent.

Bent u zelfstandige met vennootschap?

 

Elke dag opnieuw zet u zich als zelfstandige ten volle in voor uw zaak en uw werknemers. Maar denkt u ook wel eens aan uw eigen toekomst? Van één ding kunt u zeker zijn: het wettelijk pensioen dat u zult ontvangen, volstaat niet om uw huidige levensstandaard te behouden. De hoogste tijd dus om te zorgen voor een aanvullend pensioen!

Wij bieden u verschillende oplossingen om :

 • een aantrekkelijk pensioenkapitaal op te bouwen.
 • belangrijke fiscale voordelen te genieten.
 • verzekerd te zijn van een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid.
 • ook uw naasten een financieel gezonde toekomst te bieden.
 • ...

Zorg zelf voor een mooi aanvullend pensioen door een contract VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) te onderschrijven.

Laat uw pensioen financieren door uw onderneming met een gepersonaliseerde IPT (Individuele Pensioentoezegging).

Bent u arts, tandarts, kinesist of apotheker? Gebruik uw jaarlijkse tegemoetkoming van het RIZIV om uw pensioen op te bouwen met een RIZIV-contract.

Ook uw werknemers zijn zich meer en meer bewust van het feit dat het wettelijk pensioen niet zal volstaan om van hun oude dag te genieten.

 

Bent u zelfstandige zonder vennootschap?

 

Als zelfstandige zorgt u zelf voor uw inkomen. U kunt dus niet rekenen op een groepsverzekering die een werkgever voor zijn personeel kan afsluiten. Neem dus zelf het initiatief en begin vandaag nog met de opbouw van uw pensioen!

Wij bieden u verschillende oplossingen om :

 • een aantrekkelijk pensioenkapitaal op te bouwen.
 • belangrijke fiscale voordelen te genieten.
 • verzekerd te zijn van een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid.
 • ook uw naasten een financieel gezonde toekomst te bieden.
 • ...

Zorg zelf voor een mooi aanvullend pensioen door een contract VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) te onderschrijven.

Bent u arts, tandarts, kinesist of apotheker? Gebruik uw jaarlijkse tegemoetkoming van het RIZIV om uw pensioen op te bouwen met een RIZIV-contract.

 

Derde pijler : aanvullend pensioen de stelsels van het Pensioensparen en Lange termijnsparen.
Met pensioensparen en langetermijnsparen vervolledigt u uw pakket "wettelijk pensioen + pensioen via de beroepsactiviteit".
Via de 3de pijler bouwt u op een fiscaal voordelige manier een kapitaal op. U geniet een belastingvermindering van 30 % van het geïnvesteerde bedrag.

Nog vragen ? Wenst u uw dossier persoonlijk te bespreken ? Aarzel niet ons te contacteren !

 

 


ONZE VERZEKERINGSPRODUCTEN